Покани за представяне на предложения в рамките на програмата HORIZON EUROPE


Първите покани за представяне на предложения по Horizon Europe вече са отворени!


Европейската комисия прие основната работна програма Horizon Europe за периода 2021-2022 г., като обяви 14,7 милиарда евро финансиране от ЕС в подкрепа на прехода към по-зелен, по-справедлив и по-цифров ЕС.


Изпълнителна агенция за научни изследвания ще играе ключова роля в изпълнението на този амбициозен инвестиционен пакет, като управлява около 5,7 милиарда в рамките на Horizon Europe през следващите две години.


Тези инвестиции ще подкрепят новаторски изследвания и цифрови решения за по-здрава планета, по-сигурни и приобщаващи общества, достъп до изследователски инфраструктури, подкрепа за водещи изследователи в Европа и извън нея.


Поканите за предложения за Horizon Europe са публикувани в портала за финансиране и търгове на ЕС (https://bit.ly/3xxbUG0)


За повече информация и разглеждане на различните ЕС програми - https://rea.ec.europa.eu/news/first-horizon-europe-calls-proposals-are-now-open-2021-06-22_en