Покана за участие в международното изложение АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2022


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международното изложение за енергоефективно, екологично и функционално строителство Архитектурно Строителна Седмица 2022, което ще се проведе в периода 30.03-02.04.2022 в Интер Експо Център, София.


Основните профили на участниците са строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, енергийно ефективно, екологично и функционално строителство.


При интерес за участие в изложението, следва най-късно до 25 февруари 2022 г. (петък) включително, предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя по електронен път на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието.


За повече информация: https://www.sme.government.bg/?p=57037