Покана: Бизнес делегацията и участие в бизнес форум с представители на българския и испанския бизнес


В периода 28-29 април 2022 г., Президентът на Република България, г-н Румен Радев ще осъществи официално посещение в Кралство Испания. В рамките на визитата той ще бъде придружен от представители на българския бизнес, като е договорено провеждането на бизнес форум с двустранни срещи между деловите среди от двете държави.


Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация с представители на работодателските организации и бизнес компании от сектори от взаимен интерес.


Испанската икономика заема 12-то място по обем на БВП в света и четвърто в еврозоната. В момента испанската икономика е една от най-засегнатите от пандемията, предизвикана от Ковид 19, като според МФВ спадът на БВП за 2020 г. е бил 10,5%, със стойности дори от минус -18,5% за второто тримесечие на годината. Освен публичното потребление, всички останали компоненти на потребителското търсене отчитат сериозен спад. Най-отчетлив е застоят в туристическия сектор, със спад от 77%. Относно предлагането, единственият сектор, който показва растеж е земеделският. Най-сериозен е спадът в секторите, които са най-засегнати от наложените рестрикции, заради санитарната криза, т.е. търговия, транспорт, хотелиерство, чиято брутно добавена стойност е намаляла с 40,4%. Свиването на испанската икономика е едно от най-значимите в цяла Европа. Причината отчасти се дължи на факта, че горните сектори формират най-големия дял – 28% от БВП на страната. През последните години стокообменът между България и Испания отбелязва значителен спад. Въпреки негативните резултати в двустранния стокообмен, Испания заема 11-то място по отношение на износа и 15-то място по отношение на вноса сред търговските партньори на България.


В бизнес делегацията ще бъдат включени български компании от следните сектори от икономиката ни: ИКТ, високи технологии в областта на интелигентните градове и райони, интелигентно земеделие, електроника, автомобилостроене и железопътен сектор, хранително-вкусова промишленост, текстил, енергетика, ВЕИ и зелени технологии, зелени проекти и управление на отпадъците, отбранителна индустрия и др.


Желаещите да се включат в бизнес делегацията български компании е необходимо да се регистрират на следния линк и да представят копие на личната си карта/задграничен паспорт, не по-късно от 20.04.2022 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg


Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“ на телефон: 02/940 79 75.


Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Министерство на икономиката и индустрията, Администрацията на Президента, Българското посолство в Мадрид и партньорските на ИАНМСП организации в страната.


Пътуването ще се осъществи с чартърен полет на Авиоотряд 28, като всички разходи, свързани с хотелското настаняване, вътрешен транспорт, застраховка и дневни на командированите лица са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.