Отворени покани LIFE 2022 г. - дати на публикуване


Очаква се всички покани за подаване на проектни предложения на LIFE за 2022 г. да бъдат публикувани на портала за възможностите за финансиране и участие в търгове на 17 май 2022 г.


Очаквани крайни срокове за подаване:


Стандартни проекти за действие (SAP) за кръгова икономика и подпрограми за качество на живот, природа и биоразнообразие, смекчаване на изменението на климата и адаптация: 4 октомври 2022 г.

  • Стратегически интегрирани проекти (SIP)

o Концептуални бележки: 8 септември 2022 г

o Пълни предложения: 7 март 2023 г

  • Подготовка за техническа помощ за SIP и SNAP: 8 септември 2022 г

  • Специфични споразумения за оперативни безвъзмездни средства (SGA OG) за юридически лица с нестопанска цел: 21 септември 2022 г.

Повече информация можете да намерите тук.