Отворена покана: SHOP4CF

Актуализирано: 17.02


Поканата за представяне на проектни предложения SHOP4CF е насочена към установяване на случаи на употреба, които решават реални предизвикателства в производствена среда и подобряват безопасността и благосъстоянието на хората по време на работа.


Тези предизвикателства трябва да бъдат насочени към подкрепа на хората в тяхната работа и подобряване на условията на труд чрез:

  • Автоматизиране на монотонна трудоемка работа и/или

  • Повишаване на човешката производителност и безопасност с фокус върху благосъстоянието на работното място

Краен срок за подаване на предложения: 30 април, 2022

За повече информация можете да разгледате официалната страница на SHOP4CF.