Отворена покана: PULSATE Adopters


PULSATE е новата паневропейска мрежа, предназначена да насърчи приемането на лазерна технология за усъвършенствано и адитивно производство (LBAAM), която ще даде възможност за цифровизация на европейската производствена индустрия.


Мрежата на PULSATE вярва, че LBAAM може радикално да промени много индустрии, като предоставя максимални ползи за гъвкаво производство и силно дигитализирана производствена среда в сектори като аерокосмически, автомобилен, медицински устройства, промишлени машини, персонализирана електроника, текстил и облекло.


Кой може да участва?

  • Приематели на технологии (крайни потребители/производствени компании) с висок бизнес потенциал при внедряване на LBAAM технология в техните процеси, продукти и бизнес модели.

  • МСП

  • Компании, законно установени в държавата-членка на ЕС или асоциирана страна


С каква цел?

  • Демонстрация на приложимостта на LBAAM в среда на приемател на технологията, подкрепена от 3 месеца техническа и бизнес оценка на осъществимост.


С какви ресурси?

  • До 25 000 евро финансиране

  • 3 месеца наставничество от партньорите на консорциума PULSATE при оценката на осъществимостта на LBAAM, която ще потвърди техническата и/или бизнес осъществимост за внедряване на LBAAM в средата на приемателя на технологията.


Краен срок за кандидатстване 31 март 2022 г.


За повече информация и кандидатстване - https://pulsate-adopters.fundingbox.com/