Отворена покана: Next Generation Internet


Поканата за представяне на проектни предложения NGI Assure има за цел да подкрепи проекти, които създават градивни елементи за многократна употреба за следващото поколение интернет като част от цялостна, силна верига от гаранции за всички заинтересовани страни по отношение на източника и интегритета на самоличностите, идентификатори, данни, киберфизични системи, компоненти от услуги и процеси.


Градивните елементи, които допринасят за предоставянето на такива гаранции, включват (но не се ограничават до):

 • quantum-proof cryptography,

 • public key infrastructure, (augmented)

 • authenticated key exchange,

 • ratchet mechanisms (such as the Noise protocol) that securely chain key material,

 • distributed hash tables and DAGs to make P2P interaction more secure,

 • conflict-free replicated data types,

 • mixnets and onion routing mechanisms,

 • consensus protocols,

 • distributed ledgers and (post) blockchain technologies that create redundant data sets managed independently by mutually distrustful parties,

 • a priori usage control,

 • symbolic and formal proofs,

 • and tamperproof open hardware implementations of core cryptographic primitives.

За повече информация относно кандидатстването по поканата се свържете с Христина Каспарян, директор „Международно икономическо сътрудничество“ към БСК, на следния имейл: h.kasparyan@bia-bg.com


Краен срок за подаване на проектни предложения: 1 Април, 2022

За повече информация можете да разгледате официалната страница на NGI.