top of page

ОТВОРЕНА покана EUMissions


ОТВОРЕНА покана за търгове за проучване

🌍 Проучване на макроикономическите въздействия на климатичния преход 🌍

#HorizonEU #EUMissions #MissionClimate възможност за финансиране 💰


Това изследване се състои от 3️ части:

  1. Задълбочаване на разбирането на социално-икономическите въздействия от прехода към неутрални по отношение на климата икономики.

  2. Количествено определяне на нуждите от инвестиции за адаптиране във всички държави-членки на ЕС.

  3. Оценка на макроикономическите въздействия от комбинираните инвестиционни нужди върху смекчаването и адаптирането до 2050 г.

📅 Краен срок за кандидатстване: 3 октомври 2023 г


Не пропускайте шанса си да допринесете за по-устойчиво бъдеще.


Кандидатствайте сега ⤵️

https://lnkd.in/eVqMX-nebottom of page