Отворена покана: DIGITbrainКакво е DIGITbrain?


Във една фабрика цифровият близнак обикновено е виртуалното представяне на машина, която симулира нейните физически атрибути в реално време. Събирайки данни от физическия си аналог, производителите могат да правят прогнози по отношение на повредите на машината и следователно нуждите от поддръжка.


Концепцията DIGITbrain е с една идея по-напред - разработка на „мозъка на цифровия продукт“, който да съхранява данни през целия жизнен цикъл на производствената линия или машината. Благодарение на всички събрани данни, ще бъде възможно да се персонализират и настроят машините/производствените активи за много специфични производствени задачи при необходимост. Това ще даде възможност за нов производствен модел, наречен Manufacturing-as-a-Service (MaaS).


Към кого е насочена поканата?


  • Крайни потребители:

- МСП или Midcaps от производствения сектор (те ще управляват експериментите)

  • Технологични доставчици:

- Независими доставчици на софтуер (ISVs).

- Инженерни или софтуерни консултанти.

- Доставчици на високопроизводителни изчисления (HPC).

- Центрове за цифрови иновации (DIH) само ако имат статут на МСП.


Важно: Консорциумът трябва да включва поне един краен потребител и един технически партньор.


Краен срок за кандидатстване: 31 май 2022

Повече информация можете да намерите тук.