Отворена покана: Подкрепа за растеж на иновативни и зелени начинания


С мисия за създаване на устойчива и приобщаваща Европа, Европейският институт за иновации и технологии (EIT) търси най-иновативните начинания, водещи до устойчива промяна за градовете, индустриите, климата, храните, благосъстоянието и като цяло качеството на живот, за да подпомогнe техния бизнес растеж.

🚀 Съвместната инициатива EIT Community Booster ще селектира 20 компании, които ще получат подкрепа за бизнес растеж на обща стойност 1 милион евро.

Тази покана е част от инициативата „Нов европейски Баухаус“, стартирана от Европейската комисия, за да превърне Европейския зелен пакт в осезаемо, положително преживяване, в което всички европейци могат да участват и да се развиват заедно.

Научете повече за инициативата

Краен срок за кандидатстване: 17 декември, 23:59 CET