top of page

Отворена покана за финансиран от ЕС проект NebulOuS, който ще финансира 600 000 евро за стартиращи фирми, МСП или изследователски организации, работещи в IoT, Edge, Cloud или други свързани технологии
Финансираният от ЕС проект NebulOuS току-що стартира първата си отворена покана с €600 000 за стартиращи фирми, МСП или изследователски организации, работещи в IoT, Edge, Cloud или други свързани технологии.


  • Кандидатствайте на F6S до 17 април, 17:00 CET (https://www.f6s.com/nebulous-open-call-1/apply)

  • NebulOuS отпуска до €150 000 на проект (без капитал)

  • Коучинг и менторска подкрепа от специализиран ментор

  • Работа в мрежа с други МСП и организации от различни индустрии

  • Достъп до общността на NebulOuS

  • Възможност за достигане до потенциални нови клиенти


Научете повече на уебсайта на NebulOuS (https://nebulouscloud.eu/open-calls/)Comments


bottom of page