top of page

Отворена покана за подкрепа на AEC МСП, излизащи на международния пазар


Поканата Go International има за цел да подкрепи МСП в областта на архитектурата, инженерството или строителството, като осигури възстановяване на еднократна сума за пътуване (транспорт, настаняване и такси за събитие), направени за посещение на избрани търговски панаири в Мексико, Саудитска Арабия, Сингапур и Кения под формата на еднократно плащане от 2000 евро на МСП (макс. 3 души на МСП могат да се присъединят към международната мисия).


Очакваният резултат трябва да бъде поне 10 B2B срещи с чуждестранни партньори по време на мисията.


За по-подробна информация относно тази покана посетете портала за финансиране и търгове.
Срокове за кандидатстване: 30 август 2023 г.

30 декември 2023 г.

30 януари 2024 г.

30 април 2024 г.

bottom of page