Онлайн обучение на тема: World Class Manufacturing methodologiesЕС-Японският център за индустриално сътрудничество приема кандидатури за предстоящо обучение на тема: "Производството от световна класа" (World Class Manufacturing).


5-дневното обучение предоставя задълбочен анализ на японската производствена методология (LEAN, Kaizen...) с цел подобряване на конкурентоспособността на компаниите от ЕС.


Период на провеждане на обучението: 7-11 март 2022 г.

Краен срок за кандидатстване: 25 ноември 2021 г.


Целева група: Хора (за предпочитане с инженерен или научен опит), способни да влияят върху производствената стратегия на своята компания или еквивалент.


Защо да участвате:

  • Задълбочен анализ на японската производствена методология

  • Лекции, семинари, представени от експерти от японската индустрия

  • Виртуални посещения на фирма и завод (Gemba).

  • Отзиви след посещение

Обучението ще бъде онлайн, като за гарантиране на качеството и интерактивността на програмата броят на участниците ще бъде ограничен и ще се определя чрез процес на подбор.


Безплатно участие. (Програмата е финансирана от Европейската комисия)


Повече информация и формуляр за кандидатстване на:

https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-II