Онлайн инструмент за следене на промените в номенклатурите на продуктите


Разработен е нов онлайн инструмент от Световната търговска организация (СТО), който следи промените в Хармонизираната система за описание и кодиране на стоки (ХС) - системата, използвана за класифицирането на търгуваните стоки. Приложението HS Tracker, разработено с подкрепата на Световната митническа организация (СМО), също има за цел да помогне на митническите служители и търговците да се подготвят за измененията в ХС, които ще влязат в сила на 1 януари 2022 г.


HS Tracker, който може да бъде достъпен тук, събира съответната информация и документи, свързани с преработката на номенклатурите на продуктите на ХС, често в резултат на промени в производствените процеси и технологичния напредък, или развитието в разрешаването на екологични и социални проблеми.


В новия инструмент функцията Subheading visualizer показва графично начина, по който конкретен код на ХС се е променил в различните версии на ХС. Функцията HS at a glance предоставя задълбочен преглед на измененията на ХС, като консолидира различните версии на ХС в една комбинирана структура. Филтрите и функциите за търсене дават възможност за едновременно разглеждане на множество номенклатури на HS за определен набор от кодове и определяне дали те са засегнати от конкретно изменение на ХС.