top of page

Национално участие в международно изложение за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2023 (07-11.10)


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да участвате като изложител на национален щанд на Международно изложение за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2023, което ще се проведе в периода 07-11.10.2023, гр. Кьолн, Германия.


Участието на малки и средни предприятия (МСП) в ANUGA 2023 се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.


ANUGA се провежда веднъж на две години и е най-голямото и известно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост в света. На изданието през 2021 год. са взели участие 7 972, като 90% от тях са с международното участие. Събитието е посетено от над 170 000 души от около 200 държави което превръща изложението в глобален форум за бранша и представя световните тенденции и иновации в сектора. Нивото на бизнес посетителите е много високо, което води до реално сключване на сделки. Ключовата тема на Anuga 2023 ще бъде – Устойчив растеж – придвижване към по-устойчиво хранително бъдеще заедно с индустрията.


За допълнителна информация: ТУК


bottom of page