Международно изложение за индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2022


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно изложение за индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2022, което ще се проведе в периода 30.05-02.06.2022, гр. Хановер, Германия.


Изложението е предназначено за производители и доставчици на индустриални технологии и оборудване, детайли и компоненти, компании заети в областта на обработката на пластмаси и метал, производители на части и компоненти, електроника и фирми, занимаващи се с ремонт на промишлено оборудване и др.


При интерес за участие в изложбата, следва най-късно до 11 март 2022 г. (петък) предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП по един от следните начини:

– в деловодството на ИАНМСП или по куриер на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

– по електронен път, на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието.


Повече информация можете да намерите тук.