Маркировка "UKCA" за продукти, предназначени за Великобритания от 1 януари 2023 г.


Знакът „UKCA“ (UK Conformity Assesed) е нова продуктова маркировка, която обхваща повечето стоки, за които се изисква маркировката “CE” и, подобно на маркировката “CE”, доказва, че продуктът отговаря на всички релевантни законови изисквания.


Знакът „UKCA“ беше въведен на 1 януари 2021 г, но става задължителен от 1 януари 2023 г. за повечето продукти, с изключение на някои медицински изделия. В приложените документи ще намерите подробна информация за новата маркировка „UKCA“, включително за кои продукти се изисква, как да я получите и кой отговаря за процедурата.


Моля, обърнете внимание на отделните правила за продукти, предназначени за продажба в Северна Ирландия.


Прочетете повече подробна информация за маркировката „UKCA” и се запишете за поредицата от онлайн семинари, организирани от британското правителство, по време на които ще имате възможност да зададете своите въпроси.