Комисията предлага въвеждането на мерки за либерализиране на търговията в подкрепа на Украйна


На 27 април Европейската комисия представи предложение за регламент „за временната либерализация на търговията, допълващ търговските отстъпки, приложими за украински продукти съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от другата страна”.


На практика регламентът въвежда мерки за либерализиране на търговията под формата на следните три мерки, които следва да се прилагат за период от една година:

1. Временно преустановяване на всички неуредени мита съгласно раздел IV от Споразумението за ЕС и Украйна за задълбочена и всеобхватна свободна търговия (DCFTA). Това се отнася до три категории продукти:
  • промишлени продукти, подлежащи на постепенно премахване на митата до края на 2022 г.;

  • плодове и зеленчуци по входна ценова система;

  • селскостопански продукти и преработени селскостопански продукти, подлежащи на тарифни квоти.


2. Временно несъбиране на антидъмпингови мита върху внос с произход от Украйна към датата на влизане в сила на настоящия регламент и

3. Временно спиране на прилагането на общите правила за внос (предпазна мярка) 2 по отношение на внос с произход от Украйна.