top of page

Капачките за бутилки са заявени от полския производител на смесители за безалкохолни коктейли


Производител на смесители за безалкохолни коктейли от Полша възнамерява да продава продуктите си в нови бутилки от 100 ml. Поради тази причина компанията търси доставчици на капачки за бутилки с височина 18 мм и диаметър 25 мм, както и ленти за видимост (предпазни пръстени). Фирмата е готова да започне сътрудничеството с поръчка от 5000 капачки, с възможност за увеличаване на количеството в бъдеще.


Срок на валидност

21 юни 2023 г. - 20 юни 2024 г


BRPL20230620013
bottom of page