top of page

Испанско МСП, посветено на леярството, търси доставчици на шлака в Европа


Испанско МСП, посветено на топенето на цветни материали, търси доставчици на отпадъчни метали, които могат да го доставят с медна шлака. Компанията търси европейски доставчици, специализирани в управлението и обработката на отпадъци, които могат да доставят непрекъснат поток от суровини, медна шлака.


Компанията също така се интересува от търсене на рамка за сътрудничество със субектите, които генерират шлака от цветни метали, за да сключат споразумение за сътрудничество.


Срок на валидност

13 юли 2023 г. - 12 юли 2024 г


BRES20230713004
bottom of page