Иновационен форум – специализиран форум за малки и средни предприятия


На 6 април 2016 г. по време на специализираните изложения MachTech&InnoTech и Bulkontrola 2016 се проведе първото издание на „Иновационен форум 2016“ - специализирано обучение за малки и средни предприятия с акцент върху design driven innovations. Организатори на събитието са Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара и Интер Експо Център. Във форума взеха участие над 35 човека, които получиха информация за начина, по който да създават иновации, които потребителите не очакват, но които в крайна сметка ще харесат и как да създадат продукт или услуга, които се открояват от доминиращите на пазара и са толкова необходими, че хората неминуемо ги заобичват. Иновационният дизайн разкрива как лидери като Apple, Nintendo, Alessi и др., изграждат ненадминати и устойчиви конкурентни предимства чрез иновации, които не идват от пазара, а създават нов пазар. Тези лидери се състезават с продукти и услуги, които имат радикално ново значение, които предлагат напълно нова причина да бъдат закупени от клиентите. Иновационният дизайн предлага решение как да създадеш тази нова визия и как успешно да я предложиш на клиентите си.