Зелена мисия ЕС-Япония във Виетнам 2022 г


Бизнес мисия: ЕС-Япония за екологично бизнес сътрудничество с Виетнам


Центърът ЕС-Япония понастоящем призовава за кандидатстване за новата мисия на компанията, насочена към подкрепа на партньорствата ЕС-Япония във и с Виетнам. Този нов проект започва с мисия в град Хо Ши Мин, Виетнам, на 27-30 ноември 2022 г., заедно с Форума и изложението за зелена икономика“.


 • Дати на мисията: 27-30 ноември 2022 г. (пристигане във Виетнам: 27 ноември - участие на GEFE 28-30 ноември)

 • Първоначален срок за кандидатстване: 15 септември 2022 г

 • Това е физическа мисия с еднодневна виртуална сесия на 24 октомври 2022 г.

 • 6 до 12 компании ще бъдат избрани от всички получени заявки


Уникална възможност за B2B срещи!


От 28 до 30 ноември 2022 г. участниците ще имат възможност да изложат на Форума и изложението за зелена икономика (GEFE) в град Хо Ши Мин, да идентифицират подходящи ключови контакти, да се възползват от срещи лице в лице и да придобият пазарни познания за зелена икономика във Виетнам.


Цели:

Програмата е насочена към МСП и клъстери в ЕС, активни в зелената икономика:


 • Управление на отпадъците

 • Управление на водите

 • Възобновима енергия

 • Устойчиво земеделие

 • Зелени сгради и инфраструктура

 • Цифрови решения, приложени към зелената икономика

 • Нови материали, приложени към зелената икономика

 • Зелена мобилност

 • Зелен преход


Разходи:

За МСП и клъстери от ЕС Центърът ЕС-Япония ще покрие разходите, специфични за търговския панаир GEFE (щанд). Големите компании ще бъдат помолени да участват в разходите за щанда.

Очаква се участващата компания да покрие разходите за пътуване, настаняване и издръжка.

Центърът ЕС-Япония ще предложи безвъзмездна помощ от 480 евро на МСП и клъстери, за да помогне за покриване на горепосочените разходи.


Цели на програмата:

- Идентифициране на съответните ключови контакти

- Установяване на връзки с потенциални бизнес и стратегически партньори

- Възползвайте се от срещи лице в лице, водещи до бизнес възможности


За повече информация относно мисията и кандидатстване:

https://www.eu-japan.eu/events/eu-japan-green-business-cooperation-vietnam