Запитването относно проблемите на учителите в системата на професионалното обучение


Център „Външноикономическо сътрудничество” към Българска стопанска камара стартира запитване относно проблемите, пред които са изправени учителите в системата на професионалното обучение.


Това запитване е организирано от участниците в Евопейски проект "Център за върхови постижения в професионалното обучение по микроелектроника"- ECoVEM. Запитването касае някои проблеми, пред които са изправени учителите в системата на професионалното обучение в Италия и в други европейски страни. Моля, посочете кои от тях отговарят на тези на българските учители. Моля, дайте идеи за решение на проблемите и подобряване на условията на работа на преподавателите, както и кои институции от страната да включим в обсъждането и решаването на проблемите.


Можете да достъпите запитване тук.


Информацията, събрана чрез това проучване, ще бъде третирана поверително с оглед на европейския регламент за защита на личните данни.