top of page

Европейският център за компетентност в областта на киберсигурността стартира първото си събитие


Информационен ден на ECCC в Стокхолм на 16 юни.


Отворени покани: киберсигурност, стандартизация, координация, готовност, защитени компютри, поверителност, сигурност на AI. Регистрирайте се чрез уебсайта на Digital Assembly. Изпратете предложения до 8 юни.


Европейският център за компетентност по киберсигурност (ECCC), с подкрепата на ECCO, стартира „Информационните дни“, поредица от събития за споделяне на информация за важни европейски покани и възможности за финансиране. Второто събитие, организирано в сътрудничество с Шведския национален координационен център, ще се проведе на 16 юни 14:00 – 16:00 в Стокхолм, като съпътстващо събитие на Digital AssemblyEN (15 – 16 юни). Този информационен ден ще предложи сесии за намиране на контакти и възможности за работа в мрежа за европейската общност за киберсигурност, за да се срещне и да формира консорциуми, за да отговори успешно на призивите на ЕС.


На 16 юни, като съпътстващо събитие на Digital Assembly, ECCC се стреми да ангажира повече индустриални участници, като повиши осведомеността за предстоящите възможности за финансиране. Следователно допринася за повече инвестиции в европейски компании за киберсигурност, по-силна конкуренция и укрепване на европейския пазар и икономика за киберсигурност.


За да участвате в това събитие, приветстваме участниците да се регистрират чрез уебсайта на Digital Assembly ТУК.


На европейските участници в киберсигурността ще бъде предложена уникалната възможност да представят своите идеи за предложения за проекти пред самите представители на официалните органи, които издават европейско финансиране. От заинтересованите участници се изисква да изпратят своите предложения на infodays(at)list.cyber-ecco.eu преди 8 юни.


Каним ви да посетите страницата на събитието ТУК за повече информация относно процедурата и критериите за кандидатстване.


За повече информация:

The European Cybersecurity Competence Centre launches its first Info Day Event (europa.eu)


bottom of page