top of page

Дискусия „Мястото на България в съвременната микроелектроника“, БСК, 26.01.2024Българска стопанска камара и клъстер Аерокосмически технологии, изследвания и приложения www.castra.org организираха дискусия на тема „Мястото на България в съвременната микроелектроника“. Събитието бе присъствено (10 участника) и онлайн (14 участника) в рамките на проект ECoVEM – Европейски център за високи постижения в професионалното обучение по миктроелектроника на 26 януари 2024 г. Участваха известни представители на деловите и академичните среди и успели в сферата българи от Австрия, Белгия, България, САЩ и Япония. Акцент на дискусията бе сътрудничеството между академични среди, образование и бизнес. Някои участници представиха работата си и какви възможности открива тя за развитието на микроелектрониката в България.


Веселин Илиев от БСК представи проект ECoVEM www.ecovem.eu. Участниците бяха насърчени да разгледат и използват обучителните курсове разработени в рамките на проекта – над 1600 часа в различни сфери на микроелектрониката и приложенията й. Веселин Илиев покани участниците да се включат в следващото събитие по проекта „Бизнесът среща научни разработки“ – тридневно събитие за установяване на делови контакти между учени с практически разработки и предприемачи на 28 и 29 март и 3 април.


Сферите на разработките са: микроелектроника, ИКТ, аеро и космически технологии, медицинска апаратура, устойчива енергетика, автономни превозни средства, чисти технологии, мехатроника, изкуствен интелект, други сфери на приложение на микроелектрониката.


Участниците се договориха този тип дискусии да станат периодични на всеки два месеца.

Преди следващата среща БСК и клъстер CASTRA ще съгласуват основните направления, в които заинтересованите страни следва да насочат усилията си, вкл. препоръки към държавата и европейските институции.За повече информация:

Мария Коланева


bottom of page