top of page

Гръцки предприемач търси иновативни продукти и технологии за проекти за възобновяема енергия


Срок на валидност

18 януари 2023 г. - 18 януари 2024 г


Гръцки инженерен и възобновяем енергиен експерт търси нови решения за интегриране в индустрията и инженерството инсталации в Гърция, с особен акцент върху вятърната и слънчевата енергия.


BRGR20230118008


bottom of page