Годишна анкета на БСК - "2021 г. през погледа на бизнеса"

Актуализирано: 10.11.2021 г.БСК стартира традиционната си годишна анкета "2021 г. през погледа на бизнеса"


Проучването се осъществява за 16-та поредна година, а целта е да се изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия.


Резултатите от проучването ще ни помогнат при отстояването на интересите на нашите членове в диалога ни с институциите и социалните партньори.


Основните теми са свързани с отражението на процесите в международен и национален план върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането за следващата календарна година.

Резултатите от проучването ще бъдат официално представени в средата на м. Декември 2021 г. и ще бъдат публикувани в сайта на БСК.


Каним Ви да се включите в анкетата до 8 декември, както и да я разпространите чрез Вашите информационни канали, за да стигне до максимален брой потенциални участници в проучването.


Гарантираме необходимата конфиденциалност на участниците.

Предварително благодарим за съдействието!

Вж. ВЪПРОСНИК