top of page

Възможност за участие в "Innovation Mission to Japan"


EEN Japan в организира първата си „Innovation mission to Japan“. Възможността е насочена към 12 малки и средни предприятия и клъстери от ЕС, активни в авангардни технологични сектори (вижте по-долу), които ще имат възможност да изложат в Япония по време на „Срещата на лидерите в иновациите“.


Мисия за иновации в Япония 2024 г


Центърът ЕС-Япония е насочен към авангардни технологични сектори за първата си мисия за иновации в Япония.


Тази мисия е организирана в рамките на срещата на върха на лидерите в иновациите (ILS) 2024, която се провежда в Токио, Япония през декември. Избраните участници ще могат да изложат в общ щанд под шапката на ЕС-Японския център.

Мисията ще даде възможност на 12 малки и средни предприятия и клъстери от ЕС да навлязат на японския пазар или да доразвият текущите си дейности в страната и да създадат технологични или бизнес партньорства и следователно да увеличат своя капацитет за иновации и да ги направят по-конкурентоспособни в глобален мащаб.


Дата на мисията: 2-5 декември 2024 г

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2024 г

Място: Токио, Япония


ЦЕЛЕВИ СЕКТОРИ

- Нови материали

- Енергетика

- Декарбонизация

- Цели за устойчиво развитие на ООН

- Батерии

- Електроника

- Авиация

- Космически технологии

- Foodtech

- Производствено оборудване

- Дигитално здраве

- SaaS решения

- AI инструменти


РАЗХОДИ

- Центърът ЕС-Япония покрива таксите за участие в търговския панаир и оперативните разходи на щанда.

- Участниците се очаква да поемат разходите за пътуване, настаняване и издръжка.


Краен срок за кандидатстване: 31 август 2024 г


За повече информация:

Миряна Недева

Comments


bottom of page