Възможност за износ на хранителни стоки и суровини за Ливан


Интерес към български фирми, производители на хранителни стоки и суровини, с цел последващ износ на продукция от България в Ливан


B Министерството на икономиката и индустрията постъпи грама на Посолството на Република България в Ливан, с която се информира за проявен интерес от страна на ливанската страна за насърчаване на вноса на селскостопански продукти и продукти на хранително-вкусовата промишленост.


При интерес можете да се свържете с г-н Николай Москов, СТИВ-Бейрут, на следния имейл: n.moskov@mi.government.bg