top of page

Въвеждане на нова гранична система за осигуряване на бързо и безопасно преминаване на стоки през границите на Обединеното кралствоВъв връзка с публикуването на 29 август 2023 г. на правителствения граничен целеви оперативен модел на Обединеното кралство (BTOM), бихме искали да напомним, че BTOM се въвежда по-късно този месец, първи етап, 31 януари 2024 г. Това означава допълнителни митнически правила и проверки при внос на стоки във Обединеното кралство.


BTOM ще се въведе на три основни етапа:


31 януари 2024 г. – от тази дата ще се изисква представяне на здравни сертификати за средно рискови животински и растителни продукти и високорискови храни и фуражи от неживотински произход. Премахват се изискванията за предварително уведомяване за растения и растителни продукти с нисък риск от ЕС;


30 април 2024 г. – от тази дата ще бъдат въведени документални и основани на риска проверки за идентичност и  физически проверки на горепосочените средно рискови и високорискови храни/фуражи от ЕС Съществуващите инспекции на високорискови растения/растителни продукти от ЕС ще се преместят от съответната дестинация на граничните контролни пунктове.


31 октомври 2024 г. – от тази дата ще влезе в сила изискването за декларации за безопасност и сигурност за внос във Великобритания от ЕС или от други територии. Когато се прилага освобождаване, същото ще влезе в сила от 31 октомври 2024 г. Наред с това ще се въведе редуциран набор от данни за вноса.

 

Документът на BTOM и информация за рисковите категории могат да бъдат намерени на следния сайт: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-target-operating-model-august-2023.

 

Специфичните месечни онлайн обучителни сесии на Министерството на околната среда, храните и селските райони на Обединеното кралство (Defra), насочени към подготовка на търговците за новия санитарен и фитосанитарен (SPS) контрол на вноса (сертифициране и гранични проверки) в рамките на новия BTOM могат да бъдат намерени на:За повече информация:

Мария Коланева


bottom of page