top of page

Включете се в допитване на ЕК относно проблемите в областта на външната търговия!


Включете се в допитване на ЕК относно проблемите в областта на външната търговия!


Европейската комисия стартира консултации чрез допитване до фирмите в ЕС относно проблемите, с които се сблъскват, и как искат да бъдат подпомогнати, когато инвестират или търгуват извън ЕС.


Фирмите могат да попълнят онлайн анкети (вж. по-долу), за да предадат своите послания. Техните отговори ще помогнат на Европейската комисия и делегациите на ЕС да определят своите бизнес форуми, публично-частни диалози и приоритети при подкрепата на частния сектор.


Тези проучвания са вътрешни за ЕС, като отговорите са поверителни и достъпни само за избрани служители на Европейската комисия.


ТИХООКЕАНСКИЯТ РЕГИОН


Конференцията EU-PNG за бизнес, търговия и инвестиции 2023 г. ще се проведе в Порт Морсби през октомври. Предвиждат се и други бизнес форуми в региона. Освен това, прилагането на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Тихоокеанския регион ще бъде обсъдено на високо ниво в края на 2023 г. Каним фирмите от ЕС, работещи в Тихоокеанския регион или заинтересовани от навлизане на пазара там, да попълнят ТАЗИ АНКЕТА преди 29 септември, за да оформят дискусиите на тези бизнес форуми и търговските преговори.


ЗИМБАБВЕ


За адаптиране на дискусията на бизнес форума ЕС-Зимбабве през 2024 г. към нуждите на фирмите и за подготвяне на последващите действия, ЕС отправя запитване към компаниите какво правят и проблемите, пред които са изправени в Зимбабве. Каним фирми от ЕС, работещи в Зимбабве или заинтересовани да навлязат на пазара, да попълнят ТАЗИ АНКЕТА преди 15 септември, за да оформят дискусиите на този бизнес форум и след това.


МАЛАВИ


За адаптиране на дискусията на бизнес форума ЕС-Малави през 2024 г. към нуждите на фирмите и да подготвяна не последващите действия, ЕС отправя запитване към компаниите какво правят и проблемите, пред които са изправени в Малави. Каним фирми от ЕС, работещи в Малави или заинтересовани да навлязат на пазара, да попълнят ТАЗИ АНКЕТА преди 15 септември, за да оформят дискусиите на този бизнес форум и след това.


МОЗАМБИК


Бизнес форумът ЕС-Мозамбик ще се проведе на 22-23 ноември в Мапуто. За да се адаптират дискусиите към нуждите на бизнеса в ЕС и подготвяне на последващи действия, ЕС отправя запитване към фирмите какво правят и проблемите, с които се сблъскват в Мозамбик. Каним фирми от ЕС, работещи в Мозамбик или заинтересовани да навлязат на пазара, да попълнят ТАЗИ АНКЕТА преди 30 август, за да оформят дискусиите на този бизнес форум и след това.


АНГОЛА


Вторият бизнес форум ЕС-Ангола ще се проведе на 20-21 ноември. За да се адаптират дискусиите към нуждите на бизнеса в ЕС и подготвяне последващите действия, ЕС отправя запитване към фирмите какво правят и проблемите, с които се сблъскват в Ангола. Каним фирми от ЕС, работещи в Ангола или заинтересовани да навлязат на пазара, да попълнят ТАЗИ АНКЕТА преди 30 октомври, за да оформят дискусиите на този бизнес форум и след това.


bottom of page