Виртуален Бизнес форум Куба 2021

Актуализирано: 2.11.2021 г.


Министерство на външната търговия и чуждестранните инвестиции на Куба и Търговската камара на страната официално представиха II-то издание на Бизнес форума "Куба 2021", който ще се проведе виртуално от 29 ноември до 2 декември тази година, с цел разширяването на търговско –икономическите връзки на страната и преките чуждестранни инвестиции.


Във форума ще участват представители на кубинските институции, обединения и предприятия, ще се включат представителите на новите частни форми на бизнес- новосъздадените микро, малки и средни предприятия, неземеделски кооперации и др. Очаква се активно международно участие на фирми и агенции, които желаят да се информират за бизнеса и търговията с Куба, за промените, които се случват в кубинската икономика.


Бизнес форумът “ Куба 2021 „ ще представи основните експортни продукти на страната – стоки и услуги, постиженията на приоритетните сектори за развитието на страната- биофармацевтика, производство на храни, туризъм, възобновяеми енергийни източници и др. Част от събитието ще бъде т.нар „виртуален панаир“, на който предприемачите ще могат да изложат своите продукти чрез платформата „ Бизнес форум“. Поканени да участват във форума са също така кубинците, които живеят в чужбина и имат интереси да развиват бизнес или да реализират инвестиционни проекти в страната.


Предварителната регистрация на сайта на форума е безплатна и отворена до 25 ноември тук.


След регистрацията могат да бъдат договорени работни срещи с представители на фирми, свързани с износ и внос на продукти .