Б2Б срещи по време на EU-Japan Business Matchmaking with Vietnam 2022


Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара има удоволствието да ви покани на виртуални срещи по време на EU-Japan Business Matchmaking with Vietnam 2022, които ще се провеждат през цялата година. Първата серия от срещи ще се осъществи в периода - 7 до 9 март 2022 г.


Събитието е насочено към европейски компании, които се интересуват от срещи с японски и виетнамски партньори за съвместни проекти във Виетнам. Събитието е насочено към малки и средни предприятия (МСП).


Критерии за участие:

  • Компания със седалище в една от 27-те държави-членки на ЕС или в страни, участващи в програмата COSME;

  • Опит с Виетнам и/или виетнамски партньори или да имате конкретен проект, насочен към виетнамския пазар;

  • Да бъде собственост на >50% от ЕС (или страна партньор на COSME);

  • Да бъде организация, която е юридическо лице от ЕС (или страна партньор на COSME);

  • Да има служители на ръководна позиция, които могат да присъстват на събитията, организирани на тази платформа, и които могат да говорят английски.

Теми на фокус:

  1. Инфраструктура

  2. Производство

  3. Интелигентни градове

  4. Зелени технологии


Линк за регистрация: https://eu-japan-vietnam-2022.b2match.io/


Стъпки за регистрация и участие: https://www.ierc.bia-bg.com/registrationsteps


Краен срок за регистрация и насрочване на срещи: 8 март 2022;


Посочете в полето Relationship with Support Organisations:

HAVE YOU EVER BEEN IN CONTACT WITH YOUR LOCAL PARTNER OF THE ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) OR DO YOU RECEIVE SUPPORT FROM ANY GOVERNMENTAL ORGANISATION? * - YES

IF YOU ANSWERED "YES" TO THE ABOVE QUESTION, PLEASE LIST ALL NAMES OF RELEVANT ORGANISATIONS. * - Bulgarian Industrial Association