Българска компания в сферата на металообработването установи партньорство с швейцарска фирма


Enterprise Europe Network в рамките на Българска стопанска камара има установено дългосрочно сътрудничество с търговските мисии към българските посолства в чужбина като заинтересовани страни.


EEN към БСК редовно си съдейства с тях с цел промоция и разпространение на брокерски събития и фирмени мисии. С тази цел EEN към БСК изпрати информация до българското посолство в Берн, Швейцария, за брокерското събитие IMM2016 (7 април), с цел да се привлекат швейцарски компании.


Посолството разпространи тази информация сред избрани фирми. Швейцарска компания се интересува от сътрудничество с български фирми, но не успя да присъства на IMM2016. Швейцарската компания търси български партньори за обработка на метал. EEN към БСК избира 10 профили на българските фирми и ги изпраща на швейцарската компания. Швейцарската компания установява контакт с една от българските компании с цел получаване на оферта и специфична проба. След известно време швейцарската компания посещава българската компания в нейните производствени съоръжения. Компаниите подписват заповед за производство на специфични продукти. Двете компании са се договорили за дългосрочно партньорство и за в бъдеще.