БЪДЕЩЕТО НА МИКРОЕЛЕКТРОНИКАТА В ЕВРОПА И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТНАТА СИЛА


На 7 октомври 2022 г., в сградата на Представителството на Европейската комисия в България се проведе информационно събитие, посветено на бъдещето на микроелектрониката и квалификацията на работната сила.


Евродепутатът Ева Майдел представи пред участниците в събитието Европейски законодателен акт за чиповете, а Ивайло Калфин от Eurofound говори за бъдещето на трудовия пазар. Сред дискутираните теми бяха, също така, веригите на доставки и квалификация на работната сила, както и работните места и професии в сферата на микроелектрониката.


Кариерни възможности в сферата на микроелектрониката представиха Йонко Чуклев от Професионалната асоциация по роботика и автоматизация, Невена Пелева от "Мелексис България", Галина Ставрева и Владимир Ставров от "АМГ Технолоджи", както и Никол Георгиева от "ЛЕМ".


В дискусията се включаха и представители на учебни заведения: проф. Славка Цанова от Технически университет София, доц. Пламен Цанков от Технически университет Габрово, Елица Цонева и Георги Германов от ЧОУ “Томас Едисън”; Елена Динчийска, Любомира Вълкова, Димитър Мешев, Мартин Динов и Кристиян Желязков от „ПГЕЕ - гр. Пловдив в света на микроелектрониката“, както и Мариана Бандова, Георги Бояджиев и Самуил Златарев от Хай-Кад Академи.


Събитието се проведе като част от проекта ECoVEM, финансиран от програма "Еразъм+" и изпълняван от 21 партньори от 7 държави, сред които и Българската стопанска камара. Проектът ECoVEM обединява центрове за професионално образование и обучение (ПОО), технически университети, индустриални асоциации, социални партньори за създаване на европейска платформа за сътрудничество между професионални постижения в микроелектрониката с цел справяне с предизвикателствата на дигитализацията, изкуствения интелект, зелените технологии, равенството между половете в технологиите, интеграцията на мигрантите.


Микроелектрониката е най-бързо развиващата се наука, представляваща основата на електронната икономика и електронното общество и непрекъснатото обучение в тази област е от решаващо значение. В нано ерата е необходим интегриран подход - ново партньорство между образованието и професионалната реализация, за да се отговори на необходимостта от синергия между образованието и индустрията, за да се насърчи развитието на компетентности, технологични и меки умения за новите работни места в микроелектрониката.