top of page

БСК стартира първото по рода си проучване в България „Готови ли сте за бъдещето?“

Актуализирано: 9.06.2022 г.


След кратко проучване на световните тенденции и прогнозите за тяхното развитие през следващите 20-30 години, Българска стопанска камара стартира първото в България проучване с цел да анализира информация доколко българският бизнес е готов да посрещне предизвикателствата на променящия се свят.


Подбраните във въпросника тенденции са резултат от преглед на прогнозите до 2050 година на редица световни водещи организации и компании като Deloitte, PwC, Euromonitor International, Accenture, Future Today Institute, Roland Berger Institute, National Intelligence Council и други.


БСК има амбицията да анализира информация от проучването по сектори и да създаде картина на вътрешния потенциал на българския бизнес за посрещане на бъдещето.


Това не е просто поредният въпросник!


Проучването е разработено така, че в процеса на отговор всеки участник може да си направи самооценка къде е позициониран по отношение на глобални общи тенденции, технологични иновации, процесите по развитието на човешките ресурси и на потребителското поведение.


Обобщените данни от проучването ще очертаят силните и слаби страни, възможностите и заплахите, но и ще определят потребностите. По този начин ние от БСК ще можем също на свой ред да бъдем по-ефективни в подкрепата си за българския бизнес в преодоляване на предизвикателствата , които предстоят.


Проучването можете да достъпите тук.Информация относно резултатите от проучването ще бъде изпратена до всички фирми, участвали в него.

Comments


bottom of page