top of page

БСК и ВУЗФ ви канят на бизнес закуска за представяне на 3 лаборатории в подкрепа на бизнеса


Българската стопанска камара (БСК) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) имат удоволствието да Ви поканят на бизнес закуска и представяне на Проекта MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies). Целта на проекта е да обедини усилията на висококвалифицирани учени и бизнеса за създаването на единна инфраструктура в страната за високотехнологични иновативни и научни изследвания, които да подпомогнат работата на различните бизнеси.


В БСК ще бъдат представени дейностите на 3 лаборатории: Лаборатория „Механика и управление на роботизирани системи“, Лаборатория по микро- и наномеханика на мехатронни системи, Лаборатория “Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитвания и характерезиране на мехатронни системи“.


Събитието ще се проведе на 26.09.2023 г., вторник, от 10:00 ч., в зала „Луна“ на Българската стопанска камара (София, ул. Чаталджа 76).


Ще бъдат представени продукти и услуги за машиностроителната индустрия и по-специално разработки като: Проектиране и на автоматизиращи устройства и системи за дискретни производствени процеси; Изработване на мехатронни изделия; Оптимизиране на съществуващи технологични процеси; Дигитализиране на производствени процеси.


Специално място ще бъде отделено на решения в областта на текстила и облеклото, затова събитието е подходящо за производители и вносители на защитни облекла и лични предпазни средства; Производители и потребители на текстил и облекло с широко предназначение; Потребители на защитни облекла и лични предпазни средства: фирми от строителство, машиностроене, селско стопанство, военни, полиция.


На събитието са добре дошли и компании, чиято дейност е свързана с метрологично осигуряване, интелигентни средства и системи за измерване и контрол на качеството в тежкото машиностроене, енергетиката и автомобилната индустрия.


По време на бизнес закуската ще се запознаете с възможността за реалното сътрудничество между бизнес и наука и как това би било полезно конкретно за Вашето предприятие. Ще бъдат представени иновативни процеси, които могат да бъдат заимствани от реални бизнеси, ще бъдат предложени възможности за сътрудничество като обучения, съвместни проекти и изследвания.


Вижте подробна информация ТУК.


При интерес от участие в бизнес закуската, моля пишете ни на pr@bia-bg.com до 24 септември 2023 г.


bottom of page