Безвъзмездна помощ за възложители на обществени поръчки


Инициативата „Европейска помощ за иновационни поръчки“ (EAFIP) подкрепя обществените възложители в цяла Европа като предлага безплатни правни/технически съвети за изпълнение на проекти за обществени поръчки за иновации в областта на ИКТ.


EAFIP предоставя местна помощ на избрани обществени възложители при подготовката и прилагането на предтърговски поръчки и обществени поръчки на иновативни решения, като обхваща дейности като:

  • определяне на обхвата на вече идентифицирана нужда от иновативни решения,

  • подготовка и провеждане на публикувана в целия ЕС консултация на отворения пазар,

  • разработване на стратегия за обществени поръчки и

  • изготвяне на тръжни документи.


Критериите за кандидатстване можете да разгледате тук.


Формуляр за кандидатстване


Краен срок за кандидатстване: 15 Април 2022