Анкета "Готови ли сте за бъдещето?"

БСК стартира първото по рода си проучване в България „Готови ли сте за бъдещето?“

Попълни въпросника и си направи си самооценка къде е позициониран твоят бизнес по отношение на глобални общи тенденции, технологични иновации, процесите по развитието на човешките ресурси и на потребителското поведение.