Акселераторът на Европейския съвет за иновации за МСП


Стартиращи предприятия и малките и средни предприятия (МСП) могат да получат подкрепа за развитие и реализиране на своите идеи чрез акселератора на Европейския съвет за иновация. Акселератотър е отворен за развитието капацитета и финансовата стабилност на високо ниво на иновативни предложения представени от предприемачи, малки компании и изследователи.


Компаниите, които имат право да попадат своите предложения трябва да са базирани в страни членки на Европейския съюз или асоциирани страни в Хоризонт 2020.


Акселератотър помага да развиете вашата бизнес концепция в готов за пазара продукт, услуга или процес, съобразен със стратегията за растеж на вашата компания. Дейностите могат да включват изпитания, изработване на прототипи, валидиране, демонстрация и тестване в реални условия. Проектите ще получат между 0,5 и 2,5 милиона евро под формата на безвъзмездни средства. Апликантите могат да поискат по-висока или по-ниска сума, когато кандидатстват, но това трябва да бъде обосновано. Обикновено проектите трябва да са с продължителност от 12 до 24 месеца, но в изключителни и добре обосновани случаи могат да бъдат по-дълги.


За повече информация за процедурата за кандидастване:


Христина Каспарян

e-mail: ierc2@bia-bg.com


Лора Любенова

e-mail: ierc3@bia-bg.com