top of page

Автоматизиран процес на машинно обучение и музикални метаданни


Срок на валидност

5 декември 2022 г. - 5 декември 2023 г


CCMA търси иновативно решение за създаване на нов описателен тип метаданни, автоматизирайки процеса на създаване на нови метаданни, за да измери, например, времето или броя на излъчените музикални теми.


TRES20221202011


Comments


bottom of page