top of page

Австрийско МСП, занимаващо се с решения за многоматериални опаковки, търси доставчици


Австрийската компания разработва и продава всички видове опаковъчни решения, персонализирани и стандартни решения (прототип, предсерийно и серийно производство). Компанията работи с и по този начин доставя различни национални и международни големи играчи в автомобилния, самолетния, индустриалния, медицинския и фармацевтичния сектор. Тъй като вече участва в транснационално сътрудничество, МСП сега се стреми да установи споразумения за доставчици с надеждни партньори по целия свят.


Срок на валидност

09 август 2023 г. - 08 август 2024 г


BRAT20230809019
bottom of page