Open Call - “Trusted content on future blockchains”

11.08.2021

Отворената покана за проектни предложения на TruBlo (https://www.trublo.eu/) е насочена към разпределено доверие в бъдещите блокчейни.

Търсените проекти са разпределени в две оси, доказателство за местоположение и доказателство за валидност, както и модели на доверие и репутация в блокчейн. До 15 проекта ще бъдат избрани от стартиращи фирми, МСП, учени и физически лица, които имат стремеж да въведат иновации в европейската блокчейн екосистема. Победителите в отворената покана ще получат подкрепа за развитието на идеите си благодарение на технологията на Alastria (https://alastria.io/en/).

Избраните проекти също ще се възползват от:
• До 175 000 евро финансиране
• Обучителни сесии за подобряване на бизнеса
• Наставничество от специалисти в областта на бизнеса, технологиите и академичните среди
• Достъп до мрежа от иновативни стартиращи фирми и компании

Краен срок за кандидатстване: 10 септември, 12h CEST
Линк за кандидатстване: https://www.trublo.eu/apply/
За връзка с организаторите на проекта: info@trublo.eu.