IPR Helpdesk предлага безплатни модули за електронно обучение за МСП

31.07.2020г.

Електронно обучение под формата на модули на IPR Helpdesk в помощ на желаещите да защитят интелектуалната си собственост по време на търговски панаири.

Модулите са подходящи за стартиращи компании, както и за малки и средни предприятия (МСП), които искат:

Да участват в търговски панаири в Югоизточна Азия или виртуално;
Да споделят своите продукти с модерно решение или изискан дизайн с потенциални търговски партньори, за да разширят бизнеса си в региона;
Да научат какви са рисковете, свързани с интелектуалната собственост при посещение на търговски панаири;
Да разберат дали местни компании копират техните иновации, търговски марки или дизайни или се опитат да ги регистрират при местните власти, за да станат законни собственици;
Да научат как да предотвратят и да защитят бизнеса си от нарушения от страна на местните компании.
Достъп до модулите на IPR Helpdesk може да получите тук.