Innovation Norway - покана за представяне на проектни предложения

12.02.2021

Innovation Norway публикува 2-та покана за представяне на проектни предложения. Темата е “Welfare Technology (WT), Small Grant Scheme”

Главната целева група на програмата са български малки и средни предприятия (МСП) от частния сектор, а партньори по проекта могат да бъдат всички частни или публични организации, МСП или НПО, регистрирани в Норвегия или в България . Партньорски проекти не са задължителни, но се насърчават и бъдат поощрявани по време на оценката.

Допустими дейности:

1. Разработване на иновативни WT-технологии и услуги, които подпомагат независимостта на възрастни хора и хората с увреждания;
2. Разработване на WT-продукти, услуги и решения, които помагат за адресиране на социалните и здравни предизвикателства на застаряващото общество;
3. Разработване на технологични решения за персонал, който предоставя или извършва социални услуги;

Проектите за Welfare Technology трябва да допринасят пряко за следните показатели:

а) Разработване на иновативни социални продукти / услуги / технологии;
б) Очакван годишен ръст на оборота;
в) Очакван годишен ръст на нетната оперативна печалба.

Кандидатът може да представи само едно проектно предложение по настоящата покана. Може да се осигури подкрепа по проектни дейности с цел разработване на нови продукти, услуги и решения в рамките на темата “Welfare Technology, Small Grant Scheme”. Приема се фазата на развитие да е до етапа на комерсиализация (TRL 5-8).

Срок за кандидатстване - до 12.05.2021 г., 13:00 часа (Eastern European Time - EET).

За повече информация - https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/welfare-technology-sgs/