European Innovation Council calls worth €1 billion

12.04.2021

Европейската комисия открива първите покани на European Innovation Council на стойност 1 милиард евро.

След стартирането на European Innovation Council (EIC) и обявяването на първите възможности за финансиране, днес Комисията отваря първите покани за EIC Accelerator. Финансирането на стойност над 1 милиард евро има за цел да подпомогне мащабирането на стартъпи и малки и средни предприятия (МСП), които имат потенциал да постигнат голямо въздействие.
Над половината от финансирането е отворено за иновации във всяка област, водещи до пробив, а 495 милиона евро са предвидени за иновации, които подкрепят европейския зелен пакт (European Green Deal), както и цифрови и здравни технологии.

Уникалният модел на финансиране предлага на стартъпи и МСП безвъзмездни средства в размер до 2,5 милиона евро, съчетани с капиталови инвестиции чрез фонда на EIC, вариращи от 500 000 до 15 милиона евро. В допълнение към финансовата подкрепа, всички проекти се възползват от набор от услуги за ускоряване на бизнеса, достъп до водеща експертиза, корпорации, инвеститори и участници в екосистемата.

Също така се открива и програмата EIC Pathfinder с бюджет от 168 милиона евро. Интердисциплинарни изследователски екипи могат да кандидатстват за безвъзмездни средства за научни изследвания и иновации, които ще им помогнат да реализират своите пробивни идеи и да имат преобразуващ положителен ефект върху икономиката и обществото.

За повече информация: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en