EU OPEN FOR BUSINESS - НОВИЯТ КОМПАС ЗА МСП

05.05.2021

Работите ли в МСП? Имате ли нужда от подкрепа, за да постигнете устойчивост и растеж след пандемията? Присъединете се към онлайн безплатните събития и разберете какво предлага ЕС, за да Ви подкрепи.

Европейските МСП са изправени пред редица предизвикателства при развитието и преминаването към цифров и по-устойчив бизнес. Те също така трябва да се справят с икономическото въздействие от пандемията, предизвикана от COVID-19. Поради тази причина ЕК организира „EU Open for Business - новият компас за МСП“ - информационни сесии, които ще предоставят практически съвети относно полезни програми и инструменти, които могат да помогнат на МСП да се справят с набелязаните предизвикателства. По време на събитието участниците ще разберат повече не само за стратегия за МСП за устойчива и цифрова Европа, но също така ще получат практически съвети за:

• Бизнес в единния пазар на ЕС,
• Финансова подкрепа за МСП,
• Интелектуалната собственост и как да я защитим,
• Програмата Еразъм за млади предприемачи,
• Достъп до нови пазари в ЕС и извън него,
• Инициативата CASSINI и как МСП могат да използват космически данни.

Официалният език ще бъде английски, като ще бъде осигурен превод на френски, немски, испански, италиански, полски и португалски. Събитието ще се проведе в уеб-базираната платформа Interactio. Регистрираните участници ще получат връзки към сесиите, които са избрали.

За програма на сесиите, за повече информация и за регистрация, моля последвайте линка - https://ec.europa.eu/info/events/eu-open-business-new-compass-smes-2021-may-26_en

Регистрацията ще остане отворена до 25 май (16ч. CET).