EIT Food Seedbed - безплатна програма, подкрепяща иновативни стартиращи селскостопански продукти

18.02.2020г.

Програмата се изпълнява от EIT Food, консорциум от над 50 партньори, включително европейски компании, изследователски институти и университети, организирани като част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), част от Европейската комисия. EIT Food е най-голямата европейска инициатива в подкрепа на иновациите в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор. Хранителните програми на EIT се съфинансират от Европейския съюз като част от програмата „Хоризонт 2020“.

EIT Food Seedbed подкрепя хора, които имат предприемачески идеи в области, свързани с агро-хранителния сектор или вече са създали стартираща компания. Бенефициентите ще получат експертна подкрепа (обучение и наставничество) и финансова подкрепа (възстановяване на пътни разходи за стартиране на проекти, срещи с ментори и потенциални клиенти, до 10 000 €, а най-добрите стартиращи компании ще получат и парични награди, присъдени от EIT Food ). Уникалният елемент на програмата е подкрепа за проверка на осъществимостта на бизнес идеята и техническите решения чрез структуриран диалог с потенциални клиенти, реализиран по методология, разработена от EIT Food, в сътрудничество със специалист обучители и ментори, улеснени от финансовата подкрепа, предлагана на стартиращите фирми.

Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2020 г.

Повече информация за обучението може да намерите тук.

Бележка: Снимка: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/floral">Floral photo created by freepik - www.freepik.com</a>