COVID-X Open Call for Technology & Healthcare providers

10.06.2021

COVID-X е ексклузивна акселераторска програма, финансирана от Европейската комисия като част от плана за борбата с COVID-19 чрез базирани на данни технологии.

Програмата ще предостави на компании от ЕС [Single Players] грант в размер на 100 000 евро за валидиране на техните решения в един от клиничните партньори на програмата от Италия, Испания или Швеция. Ако компанията привлече доставчик на здравни услуги, който може да валидира решението [Team Players], финансовата подкрепа ще достигне до 150 000 евро. Фокусът ще бъде върху клиничните предизвикателства, свързани с диагностика, прогнозиране или последваща грижа на пациенти с COVID-19, или върху ново отворено предизвикателство.

Втората отворена покана, която тече в момента, ще селектира 15+ от най-добрите решения! Избраните решения ще преминат през 10-месечна акселераторска програма, чиято цел е да ускори бързото навлизане на пазара. Планът за действие включва техническа поддръжка, етично валидиране и бизнес коучинг.

За повече информация: www.covid-x.eu

Краен срок: 22 юли, 2021, 18:00 (UTC+03:00)

За кандидатстване : www.f6s.com/covid-x/