Constellation менторска програма за млади специалисти в космическата индустрия

16.06.2021

Constellation, европейска мрежа, която подкрепя обмена на знания между млади специалисти, стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) в космическата индустрия, стартира Constellation менторска програма 2021.

Програмата цели изграждането на мрежа от професионалисти, които да напътстват следващите поколения към техните космически цели.

Как работи менторската програма на Constellation?
На всеки участник в програмата се отреждат по един младши и един старши ментор, които да им предоставят цялостно разбиране за пътя към успеха и приноса в европейския космически сектор. Също така, по време на програмата участниците имат възможност да участват в различни екипни дейности.
Менторската програма на Constellation започва на 27 септември 2021 г. и продължава до 27 юни 2022 г.

Коя е целевата група?
Настоящи студенти, записани в държава от ЕИП, или наскоро завършили, които имат страст към космоса и биха искали да научат за възможностите му.

Повече информация за програмата: www.constellationgroup.eu/mentoring-programme
Формуляр за кандидатстване: https://airtable.com/shrmdr8dCBbDTqwzE
Краен срок за кандидатстване: 30 юли 2021 г.